Podsumowanie VII Gminnego Przeglądu Tradycji Wielkanocnych w Janowie Podlaskim