Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.

.