Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

.