Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

 

Treść ogłoszenia pfd

.