Ogłoszenie Dyrektora Służby Więziennej w Lublinie dotyczące rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego.

Ogłoszenie Dyrektora Służby Więziennej w Lublinie dotyczące rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego.

Treść ogłoszenia

Szczegółowe informacje na https://www.sw.gov.pl