Obchody 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

.