Nabór na Urzędnika Wyborczego

 

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej podaje do publicznej wiadomości informację o liczbie urzędników wyborczych w każdej gminie z terenie działania Delegatury KBW w Białej Podlaskiej oraz zasadach i terminach zgłaszania kandydatów na 6 letnią kadencję urzędnika wyborczego. Osoby zainteresowane kandydowaniem na tą funkcję prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej dokumentami:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych – plik PDF.Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego – plik DOC.Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej – plik PDF.Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie – plik PDF.

Termin dokonywania zgłoszeń kandydatów został przedłużony do 6 kwietnia.

.