nabór

Nabór do programu EtnoPolska 2020 został rozstrzygnięty.

Nabór do programu EtnoPolska 2020 został rozstrzygnięty.

Do programu wpłynęły 1264 wnioski! Po dokonaniu oceny merytorycznej wyłoniono 293 beneficjentów, którzy łącznie otrzymają dofinansowanie w wysokości 10 000 000 złotych na realizację działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, szczególnie w społecznościach oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego.W ramach programu realizowane są zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego.W związku z ograniczeniami limitowymi programu niepozwalającymi na dofinansowanie wszystkich wniosków o punktacji równej lub wyższej 75 punktów, na mocy §9 ust. 17 Regulaminu Programu EtnoPolska 2020 Dyrektor Narodowego Centrum Kultury zatwierdził podniesienie progu punktowego uprawniającego do otrzymania dofinansowania do poziomu 78 punktów.Wniosek Gminnego Ośrodka Kultury „Zakup strojów dla Zespołu Ludowego Pawłowianki” został rozpatrzony pozytywnie i zostanie dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020 w kwocie 29 000,00 zł.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim

 

 

.