„Młodzi – Aktywni – Doświadczeni na lubelskim rynku pracy”

Fundacja Polskiej Akademii Nauk informuje o rozpoczęciu rekrutacji uczestników do projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt. „Młodzi – Aktywni – Doświadczeni na lubelskim rynku pracy”. 

Projekt jest skierowany do młodych mieszkańców województwa lubelskiego (osób w wieku 15-29 lat), którzy nie pracują, nie uczą się i nie szkolą, tzw. młodzież NEET.   

Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci:

(1)    wsparcie psychologiczne i doradcze (poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe);

(2)    pośrednictwo pracy dla każdego uczestnika/ uczestniczki i pomoc w znalezieniu pracy,

(3)    specjalistyczne szkolenia, takie jak: „Spawanie elektryczne w osłonie gazów aktywnych – MAG”, „Kosmetyczka”, „Pracownik obsługi biurowej”, „Przedstawiciel handlowy/ techniki sprzedaży”, „Monter urządzeń energii odnawialnej” (w tym także stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i wyżywienie w trakcie szkoleń);

(4)    płatne staże w przedsiębiorstwach przez okres 3-miesięcy.

 

Informacje o projekcie

.