Lubelski piknik z okazji szczytu NATO

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk dypl. Piotr Chudzik zapraszają mieszkańców województwa lubelskiego na „Ogólnopolskie Dni NATO – Lublin razem z NATO”. Wydarzenie odbędzie się w dn. 8-9 lipca 2016 roku w Lublinie pod honorowym patronatem ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.   W siedzibie LUW w Lublinie odbył briefing, podczas którego przedstawiony został szczegółówy program pikniku.   Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie, przy współpracy lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych województwa lubelskiego, administracji zespolonej i grup rekonstrukcyjnych. Będzie ono stanowić imprezę towarzyszącą dla odbywającego się w tym czasie w Warszawie szczytu NATO. Przystępna forma pikniku umożliwi mieszkańcom województwa lubelskiego odkrycie istotnej roli szczytu NATO w Polsce oraz pozwoli na zapoznanie się z aktualnymi, związanymi z nim informacjami. Będzie także doskonałą okazją do promowania wspólnego spędzania czasu oraz integracji lokalnej społeczności.   W dniu 8 lipca br. w godz. 10.00-12.00 planowane jest uroczyste odsłonięcie tablicy płk. Ryszarda Kuklińskiego oraz konferencja popularno-naukowa w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Oficjalne otwarcie pikniku nastąpi o godz. 17.00 w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego w Lublinie. Tam też odbędzie się koncert okolicznościowy z udziałem orkiestry wojskowej, połączony z występami grup tanecznych oraz projekcja filmu pt. „Historia Roja”. Dzień później (9 lipca br.) w godz. 11.30-18.00 na terenach Ośrodka „Słoneczny Wrotków” – MOSiR w Lublinie odbędzie się szereg atrakcji, gier i zabaw dla uczestników. Planowany jest m.in. pokaz sprzętu wojskowego, wystawa stanowisk promocyjnych wojska i służb mundurowych, koncerty orkiestry wojskowej i klubów garnizonowych oraz gry i zabawy dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy pikniku będą mogli także skosztować wojskowej grochówki.

 Szczegółowy program pikniku:  8 lipca 2016 r. (piątek)  godz. 10.00  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4

odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej płk. Ryszardowi Kuklińskiemu (na frontowej ścianie gmachu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie) z udziałem m.in. p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, wojewody lubelskiego profesora Przemysława Czarnka oraz przewodniczącego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju mjr. Bogdana Walasa

 godz. 10.30-12.00 Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4 Konferencja popularno-naukowa poświęcona osobie płk. Ryszarda Kuklińskiego.

wystąpienie – wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek referat pt. Pułkownik Ryszard Jerzy Kukliński – wielki patriota i bohater – „Wallenrod XX wieku” –  przewodniczący Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju mjr Bogdan Walas przemówienie okolicznościowe pt. Polityka pamięci fundamentem współczesności – p.o. szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk

 godz. 17.00-21.30  Ogród Saski, Muszla Koncertowa

oficjalne otwarcie pikniku (wojewoda lubelski) koncerty pieśni patriotycznych (Orkiestra Wojskowa z Lublina, Zespół wokalny funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Zamościu) występy par tanecznych (Klub Tańca Towarzyskiego) pokazy etiud kuglarskich i cyrkowych (Akademia Sztukmistrzów) projekcja filmu pt. „Historia Roja” w reż. Jerzego Zalewskiego (ograniczenie wiekowe od lat 15)

 9 lipca 2016 r.  godz. 11.30-18.00  Zalew Zemborzycki, MOSIR, Ośrodek „Słoneczny Wrotków”

oficjalne otwarcie festynu (wojewoda lubelski) występy zespołów muzycznych (Face to Face, Rodzinne Trio, Cziken Mc Rela) występy par tanecznych (Klub Tańca Towarzyskiego) występy solistów (Paweł Juś, Justyna Kraszczyńska, Aleksandra Bełz, Julia Majer, Natalia Kolano) pokazy etiud kuglarskich oraz cyrkowych (Akademia Sztukmistrzów) występy recytatorskie (Michał Waśko, Paulina Twardowska) występy orkiestry wojskowej z Zamościa występy Chóru Ziemi Zamojskiej CONTRA pokazy grupy rekonstrukcji historycznej Stowarzyszenia Szabli i Miecza

 Wydarzenia towarzyszące

transmisja TVP wydarzeń ze szczytu NATO w Warszawie atrakcje i pokazy przygotowane przez Wojsko Polskie i służby mundurowe, w tym: stanowiska z lekkim i ciężkim sprzętem, uzbrojeniem i wyposażeniem oznakowane pojazdy bojowe i specjalistyczne (czołg PT-91 „Twardy”, haubica samobieżna Goździk, gąsienicowy transporter pływający, wielozadaniowy samochód terenowy HMMWV, trenażer strzelecki CYKLOP) wystawa pt. „15 lecie w NATO” (Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie) konkursy z nagrodami, gry i zabawy sprawnościowe, zawody pożarnicze  „miasteczko” Straży Granicznej, Miasteczko Ruchu Drogowego znakowanie rowerów dynamiczny pokaz wyszkolenia funkcjonariuszy wystawa obrazów i prac plastycznych pokaz umundurowania, uzbrojenia i pojazdów historycznych stanowiska promocyjne organizacji proobronnych ścianka wspinaczkowa, malowanie twarzy wojskowa grochówka z kotła