Konsultacje w związku z przygotowaniem „Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020”.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, że w związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, uruchomiła elektroniczne konsultacje pod adresem: konsultacje@blgd.eu

Elektroniczne konsultacje mają  na celu bieżące kontaktowanie się w najważniejszych kwestiach i przemyśleniach dotyczących kreowania kierunków rozwoju obszaru objętego LSR oraz informowania nas o problemach jakie występują na terenie gminy z propozycją ich rozwiązania.

Wszystkich aktywnych mieszkańców zapraszamy do przesyłania wszelkich spostrzeżeń i pomysłów na powyższy adres.

 

.