Konsultacje dot. GPPiRPA

Konsultacje dotyczace Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania ProblemówAlkocholowych i przewiwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

Czytaj projekt

.