Koło w Bublu Grannie z dofinanowaniem

W dniu 4.10.2021r., przewodnicząca naszego koła Dorota Naumiuk zorganizowała zebranie członków Koła Gospodyń Wiejskich w Bublu Grannie, gdzie poinformowała o dofinansowaniu, które otrzymaliśmy w ramach złożonego projektu pt. „Rozwój, czyli doposażenie KGW w Bublu Grannie” w konkursie „Aktywna Lubelszczyzna” organizowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030. Operatorami rozdzielającymi środki były Stowarzyszenie „Czajnia” w Tomaszowie Lubelskim. Przy ocenie merytorycznej nasz pomyśl był jeszcze omawiany przed komisją konkursową. Otrzymaliśmy 77 punktów i kwotę 5,5 tyś. zł. Jest to pierwszy projekt na jaki otrzymaliśmy dofinansowanie z zewnątrz. Celem realizacji projektu jest wzmocnienie i rozwój KGW oraz wzrost liczby mieszkańców sołectwa Bubel Granna angażujących się w działania naszego KGW poprzez doposażenie organizacji w niezbędny i brakujący sprzęt do realizacji działań statutowych. Wybrałyśmy zespół odpowiedzialny za wybór konkretnych rzeczy sprzętowych o jakie Koło wnioskowało. Wśród nich znalazły się zestaw garnków. patelni, dwa stoły , kociołek elektryczny na dania płynne, zestaw gastronomiczny min. filiżanki, talerze, sztućce, szczypce, obrusy, tace, foremki, chochle, półmiski. W działania zaangażowały się Katarzyna Hryciuk , Katarzyna Śledź, Beata Śledź, Anna Kotańska i Anna Trochimiuk. Szukałyśmy najkorzystniejszych ofert cenowych w sklepach internetowych, stacjonarnych negocjowałyśmy ceny telefonicznie. Sklepy internetowe dały nam niższe ceny, niż sklepy stacjonarne. Towar zamówiłyśmy przez internet, gdzie kurier bezpośrednio dostarczył nam do naszej siedziby. Zakupy odbierał sołtys wsi przedstawiciel organziacji. Z wielką dumą zbierając podatek od mieszkańców informował o naszym dofinansowaniu i zakupionych produktach, które będą nam bardzo pomocne przy wspólnych spotkaniach integracyjnych mieszkańców. Druga część naszego zespołu w składzie Maria Gryglas, Maria Misiejuk, Grażyna Hryciuk, Joanna Trochimiuk spotkały się aby rozpakować i sprawdzić zakupiony towar w naszej siedzibie. 31 października, zrobiłyśmy dzień otwarty dla mieszkańców naszej wsi organizując prezentację zakupionego w ramach projektu sprzętu dla mieszkańców miejscowości Bubel Granna.
Projekty był promowany poprzez roznoszenie ulotek drogą pantoflową zaangażowaliśmy w to naszych strażaków z OSP Bubel Granna.
Dzięki realizacji projektu mamy instrumenty do funkcjonowania i możliwości realizacji kolejnych wydarzeń dla mieszkańców regionu w oparciu o dotychczasowe działania. Prezentacja realizacji projektu to też integracja międzypokoleniowa mieszkańców. W wyniku otrzymania wsparcia organizacja będzie prężniej działać i jego realizacja pozwoli na dalszą aktywności jej członków. Przeznaczony sprzęt będzie służył do kultywowania tradycji, wspierania przedsiębiorczości kobiet w lokalnym środowisku.