Narodowy Spis Powszechny 2011

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011   Pobierz ulotkę informacyjnąhttp://www.stat.gov.pl/lublin/index_PLK_HTML.htmhttp://www.stat.gov.pl/gus

Linki

Linki Stadnina Koni w Janowie Podlaskim Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”PODLASIE 24 Regionalny Potral Informacyjny Katolickie Radio Podlasia Koło PZW Janów Podlaski Janów nie z pocztówki Wirtualne PodlasieZespół Placówek Oświatowych Zespół Szkół w Janowie PodlaskimParafia Rzymskokatolicka w Janowie PodlaskimGaleria Autorska Sylwii KalinowskiejStrona Macieja FalkiewiczaMiasto  Hohen NouendorfJanów LubelskiJanów k. SokółkiJanów k. Czestochowy    

Zabytki

Zabytki Obiekty zabytkowe zlokalizowane są przede wszystkim w Janowie Podlaskim –  dawnym miejscu pobytu biskupów Łuckich, którzy przez ponad 300 lat dbali o jego dobro i rozwój, pozostawiając po sobie liczne wartości kultury materialnej. Jednakże obiekty o wartościach zabytkowych rozmieszczone są również w innych miejscowościach gminy. Wykaz dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków: 1.    Układ […]

Herb Gminy

Herb Gminy   Herb Gminy Janów Podlaski

Informacje o gminie

Informacje o gminie Gmina Janów Podlaski położona jest w północnej części powiatu bialskiego oraz w północno-wschodniej części województwa lubelskiego. Od strony północnej i częściowo wschodniej na odcinku ok. 25,5 km graniczy z rzeką Bug, która jest zarazem granicą państwową z Białorusią. Gmina sąsiaduje z czterema gminami wchodzącymi w skład powiatu bialskiego: od południowego wschodu na […]