Informacja związana z przeprowadzonymi konsultacjami dotyczącymi Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów Podlaski z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Informacja związana z przeprowadzonymi konsultacjami dotyczącymi Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów Podlaski z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 

całość pdf>>

.