Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1031L – przebudowa przepustów, od dnia 20.04.2020r. do dnia 29.04.2020r. zostanie zamknięta dla ruchu kołowego droga powiatowa Nr 1031L od skrzyżowania z drogą powiatową 1035L (droga do Klonownicy Dużej) do m. Janów Podlaski.

Zamknięcie drogi powiatowej Nr 1031L zostanie podzielone na trzy etapy.

W etapie I od dnia 20.04.2020r do dnia 21.04.2020r zostanie zamknięty odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową 1035L do m. Klonownica Mała z możliwością dojazdu do m. Klonownica Mała od strony m. Janów Podlaski.

W etapie II od dnia 22.03.2020r. do dnia 23.04.2020r zostanie zamknięty odcinek od m. Klonownica Mała do drogi pensjonat „Zaborek”.

W etapie III od dnia 24.04.2020r. do dnia 29.04.2020r zostanie zamknięty odcinek od drogi pensjonat „Zaborek” do m. Janów Podlaski .

Jednocześnie informujemy, iż zalecane objazdy będą odbywały się drogami powiatowymi Nr 1035L (droga do Klonownicy Dużej) i  Nr 1036L (Rokitno – Błonie) wg załączonych schematów objazdu.

Schematy objazdu (pdf)