Informacja o przeprowadzonych konsultacjach dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

.