Informacja o pracy leśników zajmujących się nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

Harmonogram pracy obowiązuje od 01.04.2015 r.

.