Informacja o naborze do Konkursu Urzędników Wyborczych.

.