Informacja o godz. pracy UG w dniu 19.04.2019 r.

.