Informacja dot. zakończenia konsultacji projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.

.