Informacja dot. spotkania dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

Informacja dot. organizowanego na dzień 1 grudnia 2016 roku w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4, Sala kolumnowa) spotkania dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.Spotkanie będzie obejmować swoim zakresem problematykę zasad rozliczanie dotacji i sprawozdań z realizacji zadań publicznych dofinansowanych ze środków P FIO 2016. Udział w nim zapowiedzieli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres e-mail: sikora@lublin.uw.gov.pl. Szczegółowe informacje organizacyjne można uzyskać pod nr telefonu 695-466-774.

.