Informacja dot. przeprowadzonych konsultacji w sprawie Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów Podlaski z Organizacjami Pozarządowymi …

.