Informacja dot. przeprowadzonych konsultacji dotyczących Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów Podlaski z Organizacjami Pozarządowymi …

.