Koronawirus

Informacja dot. ograniczenia dostępu interesantów do Urzędu Gminy Janów Podlaski oraz GOPS

INFORMACJA Z DNIA 19 MARCA 2021 R.

Szanowni Mieszkańcy,

       W związku z kolejnym wprowadzeniem obostrzeń od dnia 20 marca 2021 r.  na terenie całego kraju, od poniedziałku 22 marca 2021 r. do odwołania ogranicza się dostęp interesantów do Urzędu Gminy Janów Podlaski i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim:

 • wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów, za wyjątkiem obsługi kasy Urzędu, przy zachowaniu łącznie następujących środków ostrożności:
  1. interesanci do kasy obsługiwani będą pojedynczo, w tym celu należy uprzednio zadzwonić
   z telefonu dostępnego przed wejściem do urzędu,
  2. interesantów na terenie urzędu obowiązuje dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa przy pomocy maseczki;
  3. interesanci mogą poruszać się tylko w strefie wyznaczonej (otaśmowanej) pomiędzy drzwiami wejściowymi urzędu a kasą;
  4. przed dokonaniem zapłaty:
   • podatków lokalnych lub opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadzwoń pod nr wew. 42;
   • opłaty skarbowej, wadium oraz kaucji za wynajem świetlic zadzwoń pod nr wew. 43;
 • dla załatwienia pozostałych spraw wymagany jest kontakt telefoniczny (numery
  do kontaktu: 83 341 30 93; 83 341 30 73), za pośrednictwem poczty elektronicznej (ug@janowpodlaski.pl), za pomocą platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl),
  bądź faksem (83 341 30 77);
 • w wyjątkowych sytuacjach, przy załatwianiu spraw, których charakter wymaga osobistego kontaktu z pracownikiem merytorycznym bądź Wójtem, załatwienie sprawy odbywa się przy zachowaniu pełnych zasad bezpieczeństwa, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub przez pocztę elektroniczną.
 • rodzaje spraw oraz kontakty bezpośrednie do pracowników zamieszczone są
  na stronie janowpodlaski.pl/kontakt/#ksika-telefoniczna.
 • prosimy o dokonywanie wpłat bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Janów Podlaski:
  1. podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłaty skarbowej – nr konta: 53 8025 0007 0390 0114 2000 0020;
  2. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieciowej) – nr konta: 62 8025 0007 0390 0114 2000 0440;
  3. wadium oraz kaucji za wynajem świetlic wiejskich – nr konta: 54 8025 0007 0390 0114 2000 0390.

 

                                                                                                                                                                                                                                        Wójt Gminy                                                                                                        /-/ Leszek Chwedczuk