Informacja Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania

W zawiązku z planowanym na koniec czerwca drugim naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz wspierania współpracy miedzy podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą BLGD  organizuje szkolenie, które  odbędzie sie w dniu 19 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konstantynów (ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 2). Szkolenia skierowane jest do potencjalnych beneficjentów wsparcia na tworzenie i rozwój przedsiębiorczości z obszarów gmin: Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska i Rokitno.

.