Dyrektor GOK

Pani mgr Renata Kaczmarek

ul. 1 Maja 13

21-505 Janów Podlaski

Kontakt telefoniczny:

(83) 341 30 89

Godziny pracy przyjęć interesantów:

poniedziałek- piątek 9:00-15:00

Kontakt elektroniczny:

r.kaczmarek@janowpodlaski.pl