„Czyste Powietrze” – zaproszenie na spotkanie informacyjne

Wójt Gminy Janów Podlaski zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu „Czyste Powietrze” na spotkanie informacyjne w dniu 15 marca (wtorek) 2022 r., które rozpocznie się o godzinie 17:00. Spotkanie odbędzie się w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim.

Dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać na:
• wymianę źródła ciepła,
• instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
• wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
• mikroinstalację fotowoltaiczną,
• ocieplenie przegród budowlanych,
• stolarkę drzwiową i okienną,
• dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Przedstawione zostaną także inne programy wdrażane i realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak np. „Moje ciepło”, „Moja woda”, „Mój elektryk” jak również inne możliwości pozyskania indywidualnych dotacji przez mieszkańców naszej Gminy.

Wójt Gminy Janów Podlaski

Leszek Chwedczuk