img

Czysta energia w gminie Janów Podlaski – informacja

  Uprzejmie informujemy, mieszkańców biorących udział w projekcie  pn. „Czysta energia w gminie Janów Podlaski”, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, która wprowadziła w podatku dochodowym od osób fizycznych nowe zwolnienie przedmiotowe oraz tzw. ulgę termomodernizacyjną.
Po spełnieniu warunków określonych w wyżej cytowanej ustawie istnieje możliwość odliczenia także wydatków poniesionych w związku  z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych bądź instalacji kolektorów słonecznych. Zachęcamy do zapoznania się z objaśnieniem Ministerstwa Finansów zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-dot-nowych-preferencji-w-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-wspierajacych-przedsiewziecia-termomodernizacyjne i skorzystania z ulgi.