Bezpłatne leki dla seniorów

Od 1 września wszedł w życie program „Leki 75+”. Zgodnie z założeniami tego programu, bezpłatne leki przysługują wszystkim seniorom, którzy ukończyli 75 rok życia, uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Lista bezpłatnych leków zawiera 1129 pozycji obejmujących 68 substancji czynnych. Receptę na bezpłatne leki może wystawić seniorowi wyłącznie lekarz rodzinny lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.Szczegółowe informacje dotyczące programu „Leki 75+” dostępne są na stronie internetowej http://75plus.mz.gov.pl.

 

Aktualny wykaz leków dostepnych bezpłatnie

.