Art Attack

Koło plastyczne „Art Attack” skupia dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną oraz wykazującą chęć i zapał do pracy twórczej od 2013 roku. Uczestnicy zajęć mają możliwość poznania i wypróbowania wielu technik plastycznych. Ponadto dzieci i młodzież doskonalą swój warsztat oraz poznają najważniejsze zagadnienia z dziedzin twórczości artystycznej, dostrzegają walory estetyczne i ekspresyjne dzieł sztuki, stymulując wyobraźnię i inwencję twórczą.

Instruktor prowadzący: Renata Kaczmarek

Terminy zajęć: czwartek

Zajęcia: Gminny Ośrodek Kultury

Nabór: otwarty