Ankiety dotyczące korzystania z oferty GOK oraz GBP.

W związku z planowanym do realizacji projektem pn. „Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie Podlaskim wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego” prosimy o wypełnienie ankiet sondażowych dotyczących korzystania z oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie Podlaskim.

 

Sonda dotycząca korzystania z oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim

Sonda dotycząca korzystania z oferty Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie Podlaskim.

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

.