O g ł o s z e n i e

Ogłoszenie o przystąpieniu Gminy Janów Podlaski do realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej OGŁOSZENIE Gmina Janow Podlaski przy zaangażowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej Bubel Granna ponownie przystępuje do realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej. Z programu w 2011 r. mogą skorzystać mieszkańcy gminy Janów Podlaski znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej z powodu […]

Ogłoszenie

Wójt Gminy Janów Podlaski Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2011 r. w zakresie: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WÓJT GMINY JANÓW PODLASKI     na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. […]

Bezpłatne badania mammograficzne

Badania mammograficzne   Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne: -Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego, – Jeśli miała Pani już wykonywane badania mammograficzne proszę przynieść je ze sobą, Bezpłatne badanie przysługuje co 2 lata Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dział Diagnostyki Obrazowej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 57-65,(i […]

Dział w budowie

Dział w budowie

Dzień Kobiet

Z okazji tak pięknego święta jakim jest Dzień Kobiet składam wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pogody ducha. Głęboko wierzę, że w tym dniu spełnią się wszystkie marzenia kobiet – nawet te najskrytsze.                                                                                          […]