Ogłoszenie Wójta Gminy Janów Podlaski o unieważnieniu konkursu

Ogłoszenie Wójta Gminy Janów Podlaski

o unieważnieniu konkursu 

w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Janów Podlaski”

Ogłoszenie pdf

.