Ocena jakości wód

Aktualności

Modernizacja ewidencji gruntów

Ważna informacja dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Szanowni Państwo W roku 2020 na zlecenie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej na terenie Gminy Janów Podlaski została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych. Obowiązek okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych wynika z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków i przeprowadza się ją nie rzadziej niż co 15 lat. W wyniku […]

ZARZĄDZENIE Nr 6/2021 Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2021/2022 terminów rekrutacji do przedszkolla oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2021 Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola publicznego i klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla których Gmina Janów Podlaski jest organem prowadzącym oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów, dokumentów […]

IMGW Marznący deszcz

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych – marznące opady

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych – marznące opady

Informacja dotycząca stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

                Szanowni Mieszkańcy gminy Janów Podlaski,                 Na początku roku chciałbym przekazać Państwu informacje związane z budzącymi wiele emocji uchwalonymi stawkami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                 Odbieranie odpadów od mieszkańców w zamian za uiszczoną opłatę reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Powołana ustawa stanowi, iż opłaty […]

Ostrzeżenie meteorologiczne – silny mróz

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych – silny mróz.