Koronawirus

Miasto Biała Podlaska objęte żółtą strefą

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Zdrowia Miasta Biała Podlaska strefą żółtą informuję, że społeczność lokalna powiatu bialskiego,
w tym mieszkańcy gminy Janów Podlaski wkraczając do strefy żółtej ma obowiązek przestrzegania w powiecie grodzkim Biała Podlaska:
– bezwzględnego zachowywania 1, 5 -metrowego dystansu społecznego;
– przy weselach tam organizowanych i innych imprezach okolicznościowych,
ograniczenia liczby osób do 100;

– zakrywaniu ust i nosa ora z zachowaniu limitu maks. l osoba na 4m2
w restauracjach i obiektach gastronomii;

– zachowaniu limitu 25 % zajętych miejsc w kinach;

– zachowaniu limitu 1 osoby na 4 m2 przy organizowanych targach i kongresach;

– zachowaniu limitu 1 osoby na 5 m2 w parkach rozrywki i wesołych miasteczkach,

– zachowaniu limitu 1 osoby na 7 m2 w siłowniach i centrach fitness;

– zachowaniu odległości 1,5 m., z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc
przewidzianych dla publiczności na obiektach sportowych na otwartym powietrzu;

– kościołach wszystkich wyznań zachowywanie 1,5-metrowego dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa, przy pomocy maseczki

Aktualne informacje dotyczące obowiązujących obostrzeń związanych z koronawirusem można uzyskać pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus

Wójt Gminy
Janów Podlaski