Nabór do programu EtnoPolska 2020 został rozstrzygnięty.

Nabór do programu EtnoPolska 2020 został rozstrzygnięty. Do programu wpłynęły 1264 wnioski! Po dokonaniu oceny merytorycznej wyłoniono 293 beneficjentów, którzy łącznie otrzymają dofinansowanie w wysokości 10 000 000 złotych na realizację działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, szczególnie w społecznościach oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego.W ramach programu realizowane […]