Data: 09-07-2020
Imieniny: Hieronima, Palomy, Weroniki

1. INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ  z dnia 27 sierpnia 2014 r. o czasie i miejscu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania list kandydatów w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

2. KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 28 sierpnia 2014 r.

3. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 4 września 2014 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

4. OBWI E S Z C Z E N I E STAROSTY BIALSKIEGO z dnia 3 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Powiatu w Białej Podlaskiej

5. ROZPORZADZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarzadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

6. POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

7. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2014 r. dotyczy pełnionych funkcji, siedziby komisji oraz pełnionych dyżurów

8. Obwieszczenie Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 17 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego.

 9. Zawiadomienie Komisarza Wyborczego z dnia 20.10.2014 r. (dotyczy losowania nr list kandydatów do rad powiatów: bialskiego, łukowskiego, parczewskiego i radzyńskiego)

10. Uchwała Nr 4 GKW w Janowie Podlaskim z dnia 22.10.2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na 16 listopada 2014r.

 

 

 


Dokumenty dotyczące głosowania korespondencyjnego

 

1. Zasady głosowania korespondencyjnego

2. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

 

 


 

Dokumenty dotyczące głosowania przez pełnomocnika

1. Zasady głosowania przez pelnomocnika

2. ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO
ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ
WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

3. WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
W WYBORACH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO