II Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

W ramach upowszechniania tradycji i folkloru związanego z tematyką świat wielkanocnych jest organizowany II Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną. Konkurs potrwa od 15 lutego do 28 marca br., a jego finał odbędzie się w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 28 marca. 

Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie http://www.wok.lublin.pl/

Zachęcamy rękodzielników i twórców ludowych, artystów plastyków, członkinie kół gospodyń oraz młodzież szkolną do wzięcia udziału w konkursie.

Prace przyjmuje Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim do dnia dnia 3 marca 2021 roku
do godziny 13.00.