Folklor bez granic 2-21

Folklor bez granic – relacja

18 lipca br. na miejscowym stadionie odbyła się impreza plenerowa pn. „Folklor bez granic”. Wydarzenie zostało zrealizowane przez Gminny Ośrodek w Janowie Podlaskim. Wydarzenie dzięki bogatemu programowi przyciągnęło rzesze mieszkańców zarówno naszej gminy jak i miejscowości ościennych. W trakcie imprezy zaprezentowano stoiska z regionalnymi produktami kulinarnymi,  stoiska ginących zawodów, stoiska rękodzielnicze, odbyła się również degustacja potraw regionalnych. Czas umilały: Zespół Ludowy Pawłowianki, Zespół Pieśni i Tańca AWF „Podlasie”, wokalista Andrzej Rybiński oraz gwiazda wieczoru Zespół KOMBI. Po zmroku zaprezentowano pokaz laserowy. impreza zakończyła się potańcówką do północy. Realizacja wydarzenia dofinansowana została w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Impreza plenerowa „Folklor bez granic” zrealizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.