Wprowadzone przez Krzysztof Skibiński

Informacja dotycząca rozpoczęcia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Janów Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Janów Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.

Pod Biało-czerwoną zachęcamy do udziału w projekcie

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Janów Podlaski! Gmina Janów Podlaski bierze udział w projekcie „Pod Biało-Czerwoną”, w którym można uzyskać środki na sfinansowanie budowy masztu i flagi. Pragnęlibyśmy usytuować maszt w skwerze Janowa Podlaskiego, aby w święta państwowe „Biało-Czerwona” powiewała nad pomnikami Polskiej Organizacji Wojskowej oraz Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji, głosując […]

Informacja Starosty Bialskiego o wyłożeniu do wglądu dla osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla całej Gminy Janów Podlaski.

STAROSTA BIALSKI ul. Brzeska 41                                                                                                               21-500 Biała Podlaska GKN.6620.579.2020.KSO                                           Biała Podlaska, 09.10.2020 r.   Zawiadomienie Starosty Bialskiego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego po przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starosta Bialski, zgodnie z art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z […]

Zmiana sposobu udzielania nieodpłatnych porad prawnych

OGŁOSZENIE W związku ze znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Janowie Podlaskim od piątku 16 października 2020 r. do odwołania będzie udzielał porad obywatelskich wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail). Porada odbędzie się po przesłaniu na adres e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl wypełnionego, załączonego niżej oświadczenia (skan lub zdjęcie) ze wskazaniem […]