Wprowadzone przez Agnieszka Korolczuk

CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO

Od 1 grudnia 2021 r. wznowiło swoją działalność CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB DOROSŁYCH WSTANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO. W ramach projektu oferowane jest całodobowe, profesjonalne wsparcie psychologiczne oraz kontakt ze specjalistami. Zadanie, zaplanowane na okres 5 lat, realizowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 i finansowane przez Ministra Zdrowia. Centrum wsparcia to 24-godzinne, bezpłatne […]

Informacja o ustanowieniu dnia 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Nr 9/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim z dnia 27.12.2021 r. dzień 07.01.2022 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim w zamian za święto 1 stycznia 2022 r. przypadające w inny dzień wolny od pracy niż niedziela […]

Informacja w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim z dnia 09.04.2021 r. dzień 24.12.2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim w zamian za święto 25 grudnia 2021 r. przypadające w inny dzień wolny od pracy niż niedziela […]

Ogłoszenie okres zimowy

OGŁOSZENIE Aktualna sytuacja epidemiologiczna wywołana SARS-COV-2 oraz zbliżający się okres zimowy zobowiązuje nas do podjęcia działań osłonowych i profilatycznych w stosunku do osób, które z uwagi na podeszły wiek, niepełnosprawność, albo inne problemy życiowe narażone są na niekorzystne warunki atmosferyczne. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrócenie uwagi na los ludzi […]