Data: 19-08-2019
Imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji


Aktualności

Zaproszenie na wystawę rękodzieła...
opublikowano: 17.07.2019

Dyżur Poselski
opublikowano: 16.07.2019

Dyżur Poselski


W dniu 23 lipca 2019 r. w godz. 12.00-13.00 w pok. nr 103 Urzędu Gminy Janów Podlaski odbędzie się doraźny dyżur poselski Poseł Na Sejm RP Pani Kornelii Wróblewskiej.

Zachęcamy do udziału w projekcie pn....
opublikowano: 16.07.2019

 

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.
Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:


1.    Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
2.    Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
3.    Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.


Uczestnicy projektu mogą liczyć na:
1.    Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
2.    Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
3.    Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
-    Autoprezentacja
-    Organizacja czasu pracy
-    Cele, reguły, konsekwencje
-    Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
-    Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność

4.    Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników

5.    Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;

6.    Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)

7.    Wsparcie opiekunów stażowych.
W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

1.    profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;

2.    wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;

3.    ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;

4.    materiałów szkoleniowych;

5.    wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;

6.    zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;

7.    dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu
więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

Szkolenie BLGD dla beneficjentów
opublikowano: 15.07.2019

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania w związku z realizacją umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność wdraża LSR w Powiecie Bialskim. Kolejny nabór wniosków dla JSFP, parafii oraz organizacji pozarządowych BLGD przeprowadzi w dniach 22.07.2019 r. – 05.08.2019 r. Aby przedstawić zainteresowanym możliwości finansowania oraz przybliżyć zakres zbliżającego się naboru Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania organizuje szkolenie z zakresu możliwości pozyskania środków w ramach działań konkursowych podejmowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, parafie i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe i instytucje kultury.

Szkolenie odbędzie się 18 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biała Podlaska.

Dostawa słomy do kotłowni gminnej w sezonie...
opublikowano: 12.07.2019

-  Zaproszenie do złożenia oferty
-  Formularz ofertowy
 - Projekt umowy