Błąd: Duplicate entry '778530' for key 'PRIMARY'
Gmina Janów Podlaski - Aktualności
Data: 18-02-2019
Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany


Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku. Uwaga -...
opublikowano: 17.01.2019

    Wójt Gminy Janów Podlaski informuje, że od dnia 1 do 28 lutego 2019r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Janów Podlaski.


Wymagane dokumenty:

•    wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (nowy wzór wniosku!).
•    faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
•    w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w  ostatnim dniu każdego miesiąca 2018 r.
•    w przypadku dzierżawy do wniosku wymagane jest dołączenie oświadczenia.


Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi: (100,00 zł * ilość ha użytków rolnych) +
(30* średnia roczna liczba DJP w 2018 r.)


Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku – 100 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2019 roku – 1,00 zł


Wnioski można składać także w drugim terminie tj. od 1 sierpnia 2019 r.

do 31 sierpnia 2019 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Wzory dokumentów:

Wzór wniosku ("aktywny" pdf)

Procedura zwrotu podatku akcyzowego w roku 2019 (pdf)

Oświadczenie o gruntach dzierżawionych (doc)

Zestawienie faktur dołączonych do wniosku (doc)

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE FORMY PRAWNEJ  ROLNIKA JEGO KATEGORI ORAZ KLASY PKD (doc)

Klauzula informacyjna (pdf)

Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie szansą na...
opublikowano: 11.01.2019

Ostrzeżenie meteorologiczne 10.01.2019 r.
opublikowano: 10.01.2019

Poznajmy się lepiej z TEAKWON-DO
opublikowano: 07.01.2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postepowaniu...
opublikowano: 04.01.2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postepowaniu ,,Zapytanie ofertowe" z dnia 4.01.2019 r.

- świadczenia usług poradnictwa psychologicznego, prawnego i poradnictwa w zakresie uzależnień