Data: 04-06-2020
Imieniny: Christy, Helgi, Karola


Aktualności

Umowa o dofinansowanie podpisana
opublikowano: 26.05.2020

Nabór wniosków na zadanie związane z...
opublikowano: 22.05.2020

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.
Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów.

Pliki do pobrania:

1. Zgłoszenie lokalizacji

2. Oświadczenie wnioskodawcy

3. Oświadczenie wnioskodawcy dot. demontarzu azbestu z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

4.   Oświadczenie wnioskodawcy dot. odbioru azbestu zdemontowanego we własnym zakresie

z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

 

GOK Janów Podlaski TV - Dzień Matki
opublikowano: 22.05.2020

Lubelska e-spiżarnia
opublikowano: 22.05.2020

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli uruchamia na swojej stronie internetowej Lubelską e-spiżarnię.

Lubelska e-spiżarnia to inicjatywa Dyrektora LODR Wiesława Orzędowskiego. Celem Lubelskiej e-spiżarni jest bezpłatne umożliwienie promocji oferty lubelskich rolników i producentów żywności tradycyjnej i lokalnej wytwarzanej w ramach Dostaw bezpośrednich, Sprzedaży bezpośredniej, Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD), Działalności Marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO) z terenu Województwa Lubelskiego.

Zgłoszenia udziału w Lubelskiej e-spiżarni przyjmowane są poprzez przesłanie wypełnionego formularza wraz z jednym dobrej jakości zdjęciem produktu lub produktów na adres e-mail: sfigiel@wodr.konskowola.pl.

Szczegółowe informacja na stronie LODR http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/lubelska-e-spizarnia

 

Ostrzeżenie IMGW z dnia 22.05.2020 r. -...
opublikowano: 22.05.2020

Ostrzeżenie IMGW  z dnia 22.05.2020 r. dot. możliwości spadku temperatury.