Data: 05-04-2020
Imieniny: Ireny, Kleofasa, Wincentego


Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie...
opublikowano: 24.01.2012

WÓJT
GMINY JANÓW PODLASKI


na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2012 r. w zakresie:

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

I.    Rodzaj i nazwa zadania

Udział w rozgrywkach i zawodach piłki nożnej.

Powiatowy Konkurs Kolęd
opublikowano: 23.01.2012

Dnia 18.01.2012 r.  w Łomazach odbył się Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy dziecinie” , gdzie Gminę Janów Podlaski reprezentowały dwa duety – Duet „ISKIERKI” pod kierunkiem Pani Ireny Olichwiruk oraz duet Angelika Korlaga i Antek Charytoniuk pod kierunkiem Piotra Kulickiego.  Duet „ISKIERKI” zdobył I miejsce. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Ogłoszenie dot. Kolektorów Słonecznych
opublikowano: 19.01.2012

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Janów Podlaski uprzejmie informuje, że przygotowywany jest przez naszą Gminę wniosek o dofinansowanie ze środków UE do 85% kosztów zakupu i montażu kompletnych instalacji kolektorów słonecznych w indywidualnych budynkach mieszkalnych. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o składanie w sekretariacie Urzędu Gminy w Janowie Podlaskim ankiet uczestnictwa w projekcie w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31 stycznia 2012 r.

ZAPROSZENIE "Wieczór kolęd i pastoralek"
opublikowano: 18.01.2012

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży...
opublikowano: 17.01.2012

O G Ł O S Z E N I E


     Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.  zm.) podaję do publicznej wiadomości co następuje:

1.    przeznacza się do sprzedaży  niżej  wymienioną  nieruchomość , położoną na terenie gminy Janów Podlaski