Data: 09-07-2020
Imieniny: Hieronima, Palomy, Weroniki


Aktualności

Gmina Janów Podlaski laureatem konkursu
opublikowano: 24.12.2012

18 grudnia w Sali Koncertowej Polskiego Radia w Lublinie odbyło się wręczenie statuetek w plebiscycie "Euro-Gmina Euro-Powiat Euro-Partner"  Gmina Janów Podlaski znalazła się w ścisłej czołówce laureatów. Dyplom oraz statuetkę z rąk marszałka odebrał Wójt Gminy Jacek Hura.

 

fot. Roman Petrynik

fot. Roman Petrynik

Gmina Janów Podlaski – różnorodność śmiałych inwestycji z poszanowaniem ochrony środowiska naturalnego.

Gmina Janów Podlaski chyba najbardziej kojarzy się ze słynną stadniną koni czystej krwi arabskiej, położonej w pięknych terenach nadbużańskich, wśród obszarów ściśle chronionych. Równie ciekawa jest historia, której świadkami są zachowane zabytki. Przedsiębiorczość i aktywność inwestycyjna samorządu w ostatnich latach są kołem zamachowym dla jego rozwoju.

W województwie lubelskim Gmina Janów Podlaski jest, jeśli nie jedyną to zaledwie jedną z kilku gmin, która buduje bloki socjalne dla swoich mieszkańców. Są to działania mające na celu zapewnienie zabezpieczenia mieszkaniowego rodzinom najuboższym. Koszt rozpoczętej w 2012 r. budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych socjalnych wyniesie prawie 3,2 mln złotych. W każdym budynku przewiduje się po 10 lokali mieszkalnych. Gmina pozyskała na ten cel 30% dofinansowania ze środków funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Również warte podkreślenia jest to, że Gmina Janów Podlaski mająca 5528 mieszkańców posiada kino cyfrowe w technologii 3D. Trzyetapowy projekt, na który złożyły się:
1) gruntowna modernizacja sali widowiskowo-kinowej,
2) modernizacja i remont pomieszczenia projekcyjnego,
3) przejście na cyfrowy system projekcji poprzez zakup nowoczesnego specjalistycznego sprzętu kinowego,
pozwala w pełni zaspokoić potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców gminy w tym dzieci przedszkola samorządowego; uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych; stowarzyszeń czy seniorów oraz zapewnia poprawę warunków powszechnego dostępu do dorobku sztuki filmowej. Jest to kolejna inwestycja, która na tle budowy infrastruktury drogowo-sanitarnej, stanowi wyróżnik w szeregu zrealizowanych przedsięwzięć.


W miesiącu, kiedy odbyła się konferencja klimatyczna w Poznaniu, w Janowie Podlaskim oddano do użytku kotłownię na biomasę o mocy 1,2 MW. Otwarcie kotłowni wpisało się w postulaty, o których była mowa podczas konferencji. Można odnieść wrażenie, że Gmina Janów Podlaski z wyprzedzeniem o okres, jaki poświęcono na budowę obiektu, zaczęła produkować ekologiczną energię pochodzącą ze słomy, rezygnując z węgla czy oleju, podczas gdy na unijnych konferencjach dopiero planowano zwiększenie udziału produkcji energii z odnawialnych źródeł. Inwestycja, dzięki której zmniejszona została ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, otrzymała wyróżnienie za najlepsze wyniki w głosowaniu internetowym na dobre praktyki wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), przeprowadzonym w Serwisie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej. Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań na rzecz ochrony środowiska i ekologii Gmina Janów Podlaski została również laureatem konkursu pn. „ekoAgroSamorząd”, w którym zajęła II miejsce.

Wielką sprawą dla gminy jest wybudowanie hali sportowej.  Przy wartości całkowitej inwestycji opiewającej na kwotę 4 852 tys. ponad 3 307 tys. zostało dofinansowanych z RPO Województwa Lubelskiego a także 1 487 tys. pozyskano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu. Wkład własny gminy wyniósł niewiele ponad 1% wartości inwestycji. Jest to ogromne wsparcie finansowe dające zielone światło dla nowych zamierzeń inwestycyjnych.

Gmina Janów Podlaski wychodzi poza granice naszego kraju, ma nawiązaną współpracę z niemieckim miastem Hohen Neuendorf i miastem Iwanowo na Białorusi. Dzięki partnerstwu od kilku lat realizowana jest wymiana młodzieży polsko-niemieckiej, do której w bieżącym roku włączeni zostali rówieśnicy z Białorusi. Samorządy współpracują także w dziedzinie kultury i turystyki, czego efektem jest coroczny udział w organizowanym w Janowie Podlaskim „Dniu Partnerskich Samorządów”.

 Wielkim osiągnięciem było otrzymanie dofinansowanie do budowy oczyszczalni ścieków. Dzięki współpracy międzynarodowej Gmina Janów Podlaski otrzymała wsparcie z programu Interreg oraz z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości ponad 80% kosztów inwestycji.

 

...
opublikowano: 19.12.2012

  Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej,
rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji
osobistych i zawodowych zamierzeń.

                                         Przewodniczący Rady             Gminy Wójt Gminy
                                               Zdzisław Matyja                    Jacek Hura
                                                  z radnymi                         z pracownikami

Zmiana repertuaru.
opublikowano: 18.12.2012

Uwaga!!!

Zmiana repertuaru kina w dniach 29-30 grudnia br. zamiast seansów o godz. 16:00  "Hotel Transylvania" gramy: w dniu 29 grudnia o godz. 16:00  "ŻÓŁWIK SAMMY 2 3D", natomiast 30 grudnia o godz. 16:00 "Renifer Niko 2 - 3D".

    

Zakończenie akcji "Pomóż dzieciom przetrwać...
opublikowano: 11.12.2012

Repertuar Kina w dniach 6-9.12.2012r.
opublikowano: 30.11.2012

 

6, 8-9 .XII godz. 16:00 Renifer Niko 2 Ratuje brata - 3D

8-9 .XII godz. 18:00 Saga Zmierzch "Przed Świtem" część 2