Data: 09-07-2020
Imieniny: Hieronima, Palomy, Weroniki


Aktualności

Przetarg na zbycie nieruchomości w Janowie...
opublikowano: 22.02.2013

PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin

ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami w postaci pawilonu kontenerowego oraz budynku gospodarczego, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 241/2 o łącznej powierzchni 320m², położonej w Janowie Podlaskim przy ul. Kościuszki 14

szczegóły dot. przetargu na stronie: http://www.lublin.pgedystrybucja.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=72&Itemid=109

Informacja dot. rozpoczęcia konsultacji
opublikowano: 06.02.2013

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 - 2018

5 edycja konkursu "Bialski talent"
opublikowano: 29.01.2013

Informacja dot. zwrotu akcyzy
opublikowano: 16.01.2013

Szkolenie Chemizacyjne
opublikowano: 10.01.2013