Data: 22-02-2020
Imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora


Aktualności

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu...
opublikowano: 20.02.2012

OGŁOSZENIE

wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
z zakresu kultury fizycznej i sportu 

 

na podstawie art. 15 ust. 2j i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536, z późn. zm.) informuję, że
w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrano ofertę złożoną przez:

Gminny Klub Sportowy „JANOWIA” w Janowie Podlaskim

Nazwa zadanie publicznego:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Janów Podlaski”

realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie i wspieranie rozwoju piłki nożnej na terenie Gminy Janów Podlaski.

 

Wysokość przyznanych środków publicznych:

40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez Gminny Klub Sportowy na rzecz rozwoju i promocji Gminy Janów Podlaski spełnia wymogi określone w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania mieści się w kwocie środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.

Informacja dotycząca składania wniosków o...
opublikowano: 14.02.2012

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie informuje nt. możliwości elektronicznego wypełniania wniosku o dopłatę do materiału siewnego.

Czytaj całość.

Spotkanie dotyczące kolektorów słonecznych
opublikowano: 10.02.2012

Wójt Gminy Janów Podlaski uprzejmie informuje, że w dniu 13 lutego (poniedziałek) w sali widowiskowo – kinowej Gminnego Ośrodka Kultury odbędzie się spotkanie w sprawie omówienia szczegółów projektu instalacji kolektorów słonecznych w indywidualnych budynkach mieszkalnych.
 Ze względu na dużą liczbę osób, które zadeklarowały chęć udziału w projekcie spotkanie odbędzie się w dwóch terminach: o godz. 17:00 dla mieszkańców Janowa oraz o godz. 18:30 dla mieszkańców spoza Janowa.
Na spotkanie zapraszam również osoby, które dotychczas nie złożyły deklaracji udziału,
a chciałyby jeszcze przystąpić do projektu. Zachęcam do udziału w przedsięwzięciu.

Zmiana rozkładu odjazdów autobusów firmy...
opublikowano: 07.02.2012

Firma Garden Service informuje, że od 13 lutego br. zmianiają się godziny odjazdów autobusów na trasach odługiwanych przez przewoźnika.

Rozkład jazdy linia Biała Podlaska-Janów Podlaski-Gnojno

Rozkład jazdy linia Biała Podlaska - Janów Podlaski - Konstantynów

Rozkład  jazdy linia Biała Podlaska - Konstantynów - Janów Podlaski

Rozkład jazdy linia Janów Podlaski - Terespol

Szczegółowy rozkład jazy dostępny na stronie przewoźnika http://www.gardenservice.pl/

Gmina Janów Podlaski laureatem konkursu "RPO...
opublikowano: 06.02.2012

Gmina Janów Podlaski znalazła się w ścisłej czołówce laureatów konkursu pt. „RPO wiele projektów jedna Lubelszczyzna”, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Informacje nt. zwycięzców zostały zaprezentowane w albumie promującym wysoko ocenione inwestycje. Do udziału w plebiscycie wytypowano najwyżej ocenione projekty w Regionalnym Programie Operacyjnym, wśród których znalazła się Gmina Janów Podlaski z inwestycją pn. „I etap projektu: budowa, przebudowa i modernizacja 7 z 15 ulic w Janowie  Podlaskim”. Przedstawione w albumie projekty zostały wybrane spośród 48 przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu na najpopularniejszy projekt zrealizowany w województwie lubelskim. Rywalizacja była niezwykle zacięta. Dzięki głosom oddanym przez internautów janowskie przedsięwzięcie znalazło się na trzecim miejscu w kategorii transport. 

 

 

 

Pobierz album w wersji elektronicznej PDF