Data: 07-12-2019
Imieniny: Agaty, Dalii, Sobiesława


Aktualności

Kiermasz Wielkanocny
opublikowano: 21.03.2012

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JANÓW PODLASKI O...
opublikowano: 20.03.2012

W związku z niezłożeniem żadnej oferty do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) na realizację Programu zdrowotnego pn.”Budowanie właściwych zachowań higienicznych i przeciwdziałania problemowi społecznemu jaki stanowi rak szyjki macicy w Gminie Janów Podlaski” w roku 2012 (ogłoszenie
w Biuletynie Informacji Publicznej z dnia 22.02.2012 r.) konkurs nie został rozstrzygnięty.
    Jednocześnie  informuję, iż zostanie ogłoszony nowy konkurs obejmujący realizację ww. programu zdrowotnego.

Warsztaty rękodzielnicze
opublikowano: 05.03.2012

Zaproszenie na zajecia Fitness
opublikowano: 05.03.2012

Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców
opublikowano: 28.02.2012

Centrum Doradztwa Finansowego zaprasza przedsiębiorców i ich pracowników, planujących rozszerzenie profilu działalności gospodarczej o usługi budowlane z terenu powiatów: łukowskiego, bialskiego, radzyńskiego, lubartowskiego, parczewskiego, ryckiego lub puławskiego do udziału  w BEZPŁATNYCH szkoleniach zawodowych w ramach projektu „Inwestycja w kadry szansą na rozszerzenie profilu działalności gospodarczej”.

Uczestnictwo w projekcie objęte jest regułami pomocy de minimis zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r.

 

Projekt „Inwestycja w kadry szansą na rozszerzenie profilu działalności gospodarczej” współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie.

Okres realizacji projektu: 01.02.2012 r. do 31.01.2014 r. 

 

Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe na stronie internetowej www.cdf.lukow.pl/projekty/inwestycjawkadry