Data: 19-08-2019
Imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji


Aktualności

GMINA JANÓW PODLASKI
opublikowano: 14.12.2011

realizuje projekt pod tytułem

 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”

 

Projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Otwarcie inwestycji zrealizowanych w 2011 r.
opublikowano: 12.12.2011

W dniu 5 grudnia br, miało miejsce uroczyste oddanie do użytku oraz poświęcenie pięciu inwestycji zrealizowanych w 2011 r. W tym dniu oddano do użytku 2 place zabaw przy Szkole Podstawowej oraz Przedszkolu Samorządowym, poświęcono kaplicę Św. Mikołaja w Starym Pawłowie, oddano do użytku drogę w sołectwie Peredyło oraz Świetlicę Wiejską w Klonownicy Małej.  Mimo niesprzyjającej aury przybyło wielu znamienitych gości, wśród których nie zabrakło również  Posła na Sejm Franciszka Jerzego  Stefaniuka. Mieszkańcy lokalnych społeczności z wielkim zaangażowaniem przygotowali tę niecodzienną uroczystość, która zakończyła się poczęstunkiem w Świetlicy Wiejskiej w Klonownicy Małej.

INFORMACJA WÓJTA GMINY JANÓW PODLASKI
opublikowano: 09.12.2011

Zgodnie z pismem nr D.VIII.5544-7.2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej, Zarząd w okresie zimowym 2011/2012 na terenie Gminy Janów Podlaski będzie utrzymywał drogi powiatowe o numerach :

MIESZKAŃCY GMINY JANÓW PODLASKI
opublikowano: 07.12.2011

Zakończyła się Akcja pn. „ Pomóż dzieciom przetrwać zimę " zorganizowana już po raz kolejny na terenie naszej gminy. W wyniku akcji łącznie zebrano ok. 800 kg darów w postaci: żywności, zabawek, artykułów szkolnych, środków czystości oraz słodyczy.

Głosujmy na Naszą Finalistkę!
opublikowano: 30.11.2011

20-letnia Sylwia Toczyńska z Janowa Podlaskiego została Miss Polonia Województwa Lubelskiego 2011. Zdobyła wówczas aż cztery tytuły. Teraz będzie walczyła o ten najważniejszy reprezentując nasze województwo podczas Gali Finałowej Miss Polonia 2011, która odbędzie się już 9 grudnia.